Verschillende beren in de bouw

Bent u onderstaande beren weleens tegengekomen in de bouw?

Steunbeer

Een steunbeer, ook wel contrefort genoemd, is een verticale betonnen of gemetselde muurverzwaring. Het vangt de zijwaartse druk van de kap en eventuele gewelven op, eventueel met behulp van luchtbogen. Soms wordt een steunbeer ook wel aangebracht om horizontale krachten, die door gronddruk of waterspanning ontstaan, op te nemen.
De steunbeer wordt meestal stapsgewijs minder zwaar.

 

Gemetselde waterkering gracht

Ook bij grachten komt u weleens beren tegen. Singels worden soms gescheiden door beren, oftewel stenen dammen. Deze beren werden gebruikt als verlengstukken van dijkjes in het polderlandschap en vervulde de taak van waterkering.

Vroeger waren er regelmatig oorlogen waartegen een stad beschermd moest worden. Op de beren werd soms ook nog een monnik geplaatst als obstakel. De monnik maakte het extra moeilijk voor vijanden om de beer te gebruiken om de singel over te steken.

Beerput

Een put waarin vroeger menselijke uitwerpselen werden opgevangen.