Invoering nieuw energielabel pas 1-1-2021!

Onlangs heeft de minister bekend gemaakt dat de invoeringsdatum van het nieuwe energielabel is verplaatst naar 1 januari 2021. De marktpartijen hebben aangegeven dat de rekensoftware minimaal 6 maanden voor de invoeringsdatum beschikbaar moet zijn zodat er voldoende tijd is om o.a. nieuwbouwprojecten te kunnen doorrekenen. Dit heeft er toe geleid dat de minister voor uitstel heeft gekozen.

Heel 2020 worden er dus nog energielabels opgenomen en afgemeld volgens de huidige labelmethodiek. Het kan dus een groot voordeel zijn om zowel financieel en planningstechnisch nog dit jaar uw woningvoorraad te laten labelen. Het label wat dan door ons wordt afgegeven is 10 jaar geldig.

Meer informatie en aanvragen energielabel