Overzicht van onze tarieven.

Onderstaand ziet u een overzicht van de tarieven die wij hanteren voor onze diensten. Perfectkeur heeft een landelijke dekking. Onderstaande bedragen zijn dus vaste prijzen. Er zijn geen bijkomende kosten, zoals kilometervergoeding, spoedtoeslagen, lidmaatschappen of extra uren die achteraf in rekening worden gebracht.

Voor B-2-B (zakelijke markt) zijn er extra kortingen en provisies beschikbaar op onderstaande prijzen.
Neem contact met ons op voor de mogelijkheden of vraag direct online het zakelijke informatiepakket aan.
Voor projectmatige keuringen en bij meerdere panden tegelijkertijd kunnen de voordelen snel oplopen en doen wij graag een voorstel op maat.

OVERZICHT ALLE PRIJZEN

Bouwkundig

Bouwkundige
keuring

€ 304,96 excl. BTW

VRAAG DIRECT AAN!

Een bouwkundige keuring kan op vele manieren worden ingezet. Bijvoorbeeld bij aanschaf van een woning of bedrijfspand.

Onze keuringen resulteren uiteindelijk altijd in een duidelijk en overzichtelijk bouwkundig rapport.

 

Meer informatie

Aandachtspunten

Prijzen zijn voor woningen tot maximaal 800m³
Meerprijs per 100 m³: € 28,93 excl. BTW

Betonrot
inspectie

€ 304,96 excl. BTW

VRAAG DIRECT AAN!

De bekende vloerinspecties (Kwaaitaal- en Mantavloeren) worden uitgevoerd conform CUR Aanbeveling 79 klasse 2. Het is na deze inspectie en met dit rapport direct duidelijk wat de schade is en wat de bijbehorende herstelkosten zijn.

Maar uiteraard doen wij ook onderzoek bij andere toepassingen zoals balkons en viaducten!

Meer informatie

Aandachtspunten

Prijzen zijn voor vloeren met maximaal 2 compartimenten.
Meerprijs per extra compartiment: € 79,83 excl. BTW
Onder de fundering doorgraven tijdens inspectie.
Kosten per ondergraving: € 206,61 excl. BTW
Het maken van een (extra) kruipluik in betonvloer.
Kosten per luik: € 206,61 excl. BTW
Als een kruipruimte moet worden leeggepompt om de inspectie uit te kunnen voeren: € 79,83 excl. BTW

Asbest
onderzoek

€ 326,45 excl. BTW

VRAAG DIRECT AAN!

De asbestinventarisatie omvat een inspectie naar de aanwezigheid van asbesthoudende materialen die ‘direct’ waarneembaar zijn.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van handgereedschap en wordt slechts licht destructief onderzoek uitgevoerd. Wel worden, waar nodig, materiaalmonsters genomen.

Meer informatie

Aandachtspunten

Prijzen zijn voor woningen tot maximaal 800m³
Meerprijs per 100 mm³: € 28,93 excl. BTW
Inclusief maximaal 2 monsters, indien meer monsters noodzakelijk bedragen de kosten per genomen monster € 39,00 incl. BTW

Asbest
analysepakket

€ 33,01 excl. BTW

VRAAG DIRECT AAN!

Een heel eenvoudige manier om snel zelf vast te stellen of een bepaald materiaal asbest bevat.

Het resultaat is een gecertificeerd laboratorium rapport.

Als vaststaat dat het inderdaad asbest is, kunt u daarna alsnog een volledig asbestonderzoek uit laten voeren.

Meer informatie

Aandachtspunten

Pakket voor 1 monster € 39,95
Pakket voor 5 monsters € 179,-
Pakket voor 10 monsters € 299,-

Energie

Energie-index
certificaat

€ 156,20 excl. BTW

VRAAG DIRECT AAN!

Er wordt vanaf 1-1-2015 geen labelletter, maar alleen een EI ofwel energie-index vastgesteld. Dit getal geeft weer wat de energetische kwaliteit van de woning is.

Dit is noodzakelijk voor het vaststellen van de punten voor de verhuur van woningen.

Meer informatie

Aandachtspunten

Prijzen tot 500m³ inhoud. Meerprijs is € 19,- incl BTW per 100m³ extra.

Energieadvies
woning

€ op aanvraag

VRAAG DIRECT AAN!

Met een maatwerk energieadvies voor uw woning krijgt u uitgebreid inzicht in besparingsmogelijkheden die een woning biedt. Ook krijgt u op duidelijke wijze inzicht in de kosten die energiebesparende maatregelen met zich meebrengen en uiteraard in de besparingen die er kunnen worden gerealiseerd. Ook projectmatige analyses van wijken en complexen mogelijk.

Meer informatie

Aandachtspunten

Prijzen zijn voor woningen tot maximaal 500m³
Meerprijs per 100 m³: € 35,00
Met afgemeld label zijn de kosten 50.- extra.

Nul-op-de-meter
advies (NOM)

€ 409,09 excl. BTW

Vraag direct aan!

Omdat je in de NOM gerenoveerde woning net zoveel energie opwekt als dat je verbruikt, heb je dus per saldo geen kosten.
Met een NOM-inspectie krijgt u inzicht in de mogelijkheden en de kosten om uw woning NOM te maken. Prijzen voor een NOM onderzoek zijn altijd op maat.

Meer informatie

Aandachtspunten

Prijs tot 500m³ daarboven op aanvraag

Energielabel
vastgoed (EPA-U)

 Op aanvraag 

Offerte aanvragen

Het energielabel voor de zakelijke markt is ideaal als kwaliteitsindicator voor uw gebouw of vastgoedportefeuille. Het kan ook worden gebruikt als onderhandelingsinstrument daar het inzicht geeft in de energieprestatie. Het is tevens voorzien van een beknopt energiebesparingplan.

Meer informatie

Aandachtspunten

Prijs: op aanvraag afhankelijk van BVO

Energieadvies
vastgoed C

 Op aanvraag 

VRAAG OFFERTE AAN!

Vanaf 2023 moeten kantoorgebouwen minimaal een label C hebben. Hiervoor ontwikkelden wij dit aangepast energieadvies (EPA-U). Wij berekenen voor u de meest duurzame, financieel interessante en kortste route naar Label C.

Meer informatie

Aandachtspunten

Prijs: op aanvraag afhankelijk van BVO

Energieadvies
zakelijk (EPA-U)

 Op aanvraag 

Offerte aanvragen

Het rendement en de kwaliteit van uw vastgoedportefeuille heeft voor u, als eigenaar en/of beheerder, de hoogste prioriteit. Met een gecertificeerd energieadvies, wat zich specifiek richt op zakelijke objecten, voorzien onze specialisten u snel en doordacht van een zeer renderend energiebesparingplan.

Meer informatie

Aandachtspunten

Prijs: op aanvraag afhankelijk van BVO

Onderhoud

Meerjaren Onderhoudsplan

€ op aanvraag

Offerte aanvragen

Een meerjaren onderhoudsplanning bevat een gedetailleerd overzicht van elk onderdeel van uw vastgoed wat onderhoud vereist.
Dit is overzichtelijk in kaart gebracht en geeft de mogelijkheid om uw onderhoud tot 48 jaar vooruit te plannen.

Meer informatie

Aandachtspunten

De genoemde prijs is een indicatieve prijs. Klik op ‘vraag een offerte aan’ om een offerte aan te vragen voor uw specifieke object.

Beknopt onderhoudsplan (BOP)

€ 288,43 excl. BTW

Offerte aanvragen

Een onderhoudsplanning bevat een eenvoudig overzicht van de belangrijkste onderdelen van uw vastgoed die onderhoud vereisen.

Dit is overzichtelijk in kaart gebracht en geeft de mogelijkheid om uw onderhoud vooruit te plannen.

Meer informatie

Aandachtspunten

Tot 4 appartementen 288,43 exclusief BTW
Tot 8 appartementen 409,09 exclusief BTW

Vooropname
Basis

€ 304,96 excl. BTW

VRAAG DIRECT AAN!

Een vooropname basis is eigenlijk al een uitgebreide vooropname. Ook hier doen wij het net even wat grondiger dan andere partijen.
Een volledige opname van de binnenzijde, de buitenzijde en opstallen van een woning middels uitgebreide fotorapportage en beschrijving.

Bij meerdere woningen, straten, wijken en projecten hanteren wij uiteraard hele andere tarieven. Graag even contact met ons opnemen voor een scherp voorstel.

Meer informatie

Aandachtspunten

Prijzen zijn voor woningen tot maximaal 1000m³
Meerprijs per 100 m³: € 35,00 (€ 28,93 excl. BTW)
Tijdens de (voor)opname zal de inspecteur de noodzaak bepalen of scheurmeters aangebracht dienen te worden.
Deze worden in overleg gemonteerd, de kosten (€ 35,- incl. BTW p.s.) worden extra in rekening gebracht.

Vooropname
Uitgebreid

€ 453,72 excl. BTW

VRAAG DIRECT AAN!

Een zeer uitgebreide opname van de binnenzijde, de buitenzijde en opstallen van een woning. Tevens wordt m.b.v. een waterpasinstrument de horizontale positie van het pand nauwkeurig ingemeten. Om deze meting nauwkeurig te kunnen uitvoeren worden in het exterieur gevelwerk enkele kleine hoogte bouten gemonteerd.

Bij meerdere woningen, straten, wijken en projecten hanteren wij uiteraard hele andere tarieven. Graag even contact met ons opnemen voor een scherp voorstel.

Meer informatie

Aandachtspunten

Prijzen zijn voor woningen tot maximaal 1000m³
Meerprijs per 100 m³: € 35,00 (€ 28,93 excl. BTW)
Tijdens de (voor)opname zal de inspecteur de noodzaak bepalen of scheurmeters aangebracht dienen te worden.
Deze worden in overleg gemonteerd, de kosten (€ 35,- incl. BTW p.s.) worden extra in rekening gebracht.

Specialistisch

Bouwkundig
consult

vanaf € 123,14 excl. BTW

VRAAG DIRECT AAN!

Het bouwkundig consult is het raadplegen van een bouwkundige voor een specifiek bouwkundig probleem.
Veelal wordt er gebruik van gemaakt bij vochtproblemen, scheurvorming, ondeugdelijk opleveren van verbouwingswerkzaamheden en vele andere bouwkundige problemen.

Meer informatie

Aandachtspunten

Bovenstaand tarief is all inclusief, maar exclusief een eventuele rapportage.
Eventuele meerprijs voor een rapportage:
€ 50,- inclusief BTW voor eenvoudig rapport van bevindingen.
€ 150,- inclusief BTW voor uitgebreid rapport van de bevinding inclusief kostenbegrotingen.
NB: Het laten maken van een rapportage kunt u altijd in overleg met de inspecteur ter plaatse beslissen, u hoeft niet vooraf aan te geven of u een rapportage wenst.

Deskundigen
onderzoek

€ op aanvraag

Offerte aanvragen

Perfectkeur is een gekwalificeerde organisatie voor het uitbrengen van bouwkundige rapportages met betrekking tot juridische geschillen of vraagstukken.

Perfectkeur heeft enkele specialisten op dit gebied, die een ruime ervaring hebben opgebouwd met betrekking tot deze vorm van advisering en rapportage.

Meer informatie

Videoscoop
inspectie

€ 268,60 excl. BTW

Offerte aanvragen

Middels een flexibele videoscoop worden inspecties uitgevoerd op bijna onmogelijke plaatsen. De duurzame apparatuur en instrumenten, welke worden gebruikt voor de inspecties, hebben een op afstand bestuurbare top. In deze top zit een video plus fotocamera en een lichtpunt welke wordt gevoed met een externe lichtbron. Doordat de top kan manoeuvreren kunnen inspecties zeer nauwkeurig worden uitgevoerd.

Meer informatie

Aandachtspunten

Voor een videoscoop inspectie zijn er zeer uiteenlopende tarieven. Daarom verzoeken we u om een offerte aan te vragen.

Asbest
Scan

€ 157,02 excl. BTW

VRAAG DIRECT AAN!

Meestal in combinatie met een bouwtechnische keuring (dan slechts € 59,-). Een eenvoudige manier om snel vast te laten stellen of er asbestverdachte situaties in een woning aanwezig zijn. De uitkomst is een rapport waarin de asbestverdachte zaken zijn vastgesteld.

Als vaststaat dat het inderdaad asbest is, kunt u daarna indien gewenst een uitgebreidere inspectie uit laten voeren.

Meer informatie

Aandachtspunten

Niet geschikt voor een sloopmelding. Bij meerdere asbestverdachte situaties altijd een asbestinventarisatie uit laten voeren.

Asbest
analysepakket

€ 33,02 excl. BTW per stuk

VRAAG DIRECT AAN!

Een heel eenvoudige manier om snel vast te stellen of een bepaald materiaal asbest bevat. De uitkomst is een gecertificeerd laboratorium rapport. Als vaststaat dat het inderdaad asbest is, kunt u daarna een type-A onderzoek uit laten voeren.

Meer informatie

Aandachtspunten

Niet geschikt voor een sloopmelding. Bij meerdere asbestverdachte situaties altijd een asbestinventarisatie uit laten voeren.

Kruipruimte
onderzoek

€ op aanvraag

Offerte aanvragen

De kruipruimte is de ruimte tussen bodem en onderkant begane grondvloer. Een kelder is feitelijk een bijzondere vorm van een kruipruimte. Voor een gezond binnenklimaat is het essentieel dat er geen vocht en schadelijke gassen als radon uit de kruipruimte een gebouw binnenkomen. Zorg dus dat de begane grondvloer luchtdicht en/of de kruipruimte droog is (zie uitvoeringsaspecten).

Meer informatie

Veiligheidskeuring
NTA8025

€ 161,16 excl. BTW

VRAAG DIRECT AAN!

Een zeer uitgebreide opname van de binnenzijde, de buitenzijde en opstallen van een woning middels uitgebreide fotorapportage en beschrijving. Tevens wordt m.b.v. een waterpasinstrument de horizontale positie van het pand nauwkeurig ingemeten. Om deze meting nauwkeurig te kunnen uitvoeren worden in het exterieur gevelwerk enkele kleine hoogte bouten gemonteerd.

Meer informatie

Schade
expertise

€ op aanvraag

Offerte aanvragen

Alle soorten van schade in of rondom uw woning of bedrijfsruimte als gevolg van lekkage, storm, brand, verkeerd uitgevoerde verbouwing, bouwschade, gevolgschade, waterschade, schade aan belendingen of infrastructuur, kunnen ernstige hinder en vervelende financiële discussies met zich meebrengen tussen u en uw verzekeraar of aannemer.

Meer informatie

Goedendag,

Wij helpen u graag om direct te vinden wat u zoekt!


Contact