Thermografische inspectie

//Thermografische inspectie
Keuring aanvragen
Contact
Thermografische inspectie 2018-02-16T12:28:25+00:00

Thermografische inspectie

Thermografie is een meetmethode, waarbij men de temperatuur in kaart brengt. Met behulp van een thermografische camera (infrarood) worden temperatuurverschillen in kaart gebracht. Aan de hand van een analyse van deze temperatuurverschillen kan naar een constatering toe worden gewerkt. Deels maakt thermografie het ook mogelijk om ‘onder’ het oppervlakte van een materaal te kijken. Er wordt natuurlijk niet daadwerkelijk door of onder een materiaal gekeken, maar door de nauwkeurige meting van de verschillen in de oppervlaktetemperatuur is het mogelijk een beeld te krijgen van wat zich onder een oppervlakte afspeelt.

Thermografie wordt veelvuldig toegepast bij spouwmuur- en isolatiecontrole of detectie van vochtlekkage of inwendige condensatie. Beschadigde of ontbrekende isolaties veroorzaken warmtelekken in constructies of leidingen wat tot een onnodige kostenpost kan leiden. Isoleren is een goede zaak. Maar belangrijk is te weten welke bouwkundige ingrepen daarbij het meest effectief zijn. Dit om onnodige en veelal kostbare aanpassingen te voorkomen. Met behulp van thermografie kan nauwkeurig worden aangegeven op welke plaatsen warmteverlies optreedt of op welke plaatsen zogeheten koudebruggen of luchtlekken aanwezig zijn of kunnen ontstaan. Thermografie wordt bij isolatievraagstukken vaak in combinatie met andere technieken als luchtdichtheidsmeting toegepast.

Goede isolatie levert bij een correcte bouwwijze een gunstiger energiegebruik. Maar als het hard waait en u voelt tocht, dan is er meestal sprake van een luchtlek in de constructie. Een dergelijke lekkage betekent warmte of koude verlies. In de winter meer stookkosten bij bijv. woningen en kantoren. In de zomer meer koelkosten bij bijv. kantoren en koelbedrijven.

In de bestaande woningen kan deze inspectiemethode worden toegepast voor het lokaliseren van optrekkend vocht, koudebruggen, vloerverwarming, warmteontwikkelingen, condensatie, tocht, beschadigde of ontbrekende isolatie met warmtelekken in constructies of leidingen, isolatie lekken, diverse vochtproblemen, luchtlekken, stankoverlast lekkages, etc. Deze inspectiemethodiek is toepasbaar voor velerlei visueel niet waarneembare gebreken die met behulp van thermografie toch ‘zichtbaar’ worden gemaakt. Er moet echter wel sprake zijn van verschillen in temperaturen om deze inspectie techniek toe te passen, in andere gevallen biedt een videoscoop inspectie mogelijk een oplossing.

Werktuigbouwkundig

Machine- en installatieonderhoud met thermografie als diagnostisch middel is uitermate geschikt om vroegtijdig te constateren dat er iets mis is met deze cruciale onderdelen van de fabriek/installatie. Een defect lager, onvoldoende smering of slechte spoelen geven al gauw een verhoogde temperatuur.

Leidingen en Appendages

Pijpleidingen en appendages zijn onderhevig aan allerhande slijtage. Met thermografie kunnen potentiële problemen tijdig worden gesignaleerd. Hierdoor kunnen kosten worden bespaard door het minimaliseren van ongeplande werkzaamheden en het tijdig beschikbaar hebben van vervangingsonderdelen.

Thermografie (infrarood) wordt binnen Perfectkeur toegepast bij inspecties van bouwkundige objecten te maken heeft. Een thermografisch onderzoek is een standaard onderdeel van onze meest uitgebreide bouwtechnische keuring.

 

Neem geen risico en laat uw huis keuren!