Technisch vastgoed

Als het gaat om het beheren van onroerend goed is het technische het meest aansprekend. Het is voor iedere eigenaar van een appartement van het grootste belang dat het gebouw in goede staat is en blijft. De waarde van uw woning hangt daar immers van af!

keur beschikt over een team van zeer ervaren technische medewerkers die iedere dag bezig zijn met het technische van VvE’s. Door het opstellen van goede onderhoudsplannen en het permanent volgen van de staat van onderhoud van het gebouw, zorgen wij ervoor dat uw onroerend goed haar waarde behoudt.

De belangrijkste werkzaamheden betreffen:

[checklist icon=”check” iconcolor=”#f2c40e” circle=”no”]
  • Opstellen onderhoudsbeleid;
  • Opstellen, bewaken en uitvoeren van meerjarige onderhoudsplannen;
  • Technische opname bij de start van het ;
  • Her-inspecties;
  • Investeringsbegeleiding;
  • Klachtenintake en klein dagelijks onderhoud;
  • Uitbesteden van- en controle op het schoonhouden van het gebouw;
  • Onderhoudsbeleid.
[/checklist]

Samen met u stellen we de uitgangspunten voor het onderhoudsbeleid vast. Het onderhoud van het onroerend goed en de openbare ruimten zijn bepalend voor de kwalitatieve uitstraling van uw bezit en de waardeontwikkeling ervan.

Meerjaren onderhoudsplannen

Wij vertalen het vastgestelde onderhoudsbeleid in meerjarenplannen. Hierin staan precies omschreven welke onderhoudswerkzaamheden in de loop van de tijd moeten worden uitgevoerd en wat de kosten er van zijn. De meerjarenplannen worden door ons in jaarplannen tot in detail uitgewerkt. Vervolgens maken we bestekken en vragen we meerdere offertes bij uitvoerende bedrijven aan. Uiteraard hebt u als VvE, indien gewenst, invloed op de keuze van deze bedrijven.

Technische opname

We beginnen onze activiteiten altijd met het opstellen van een meerjaren onderhoudsplan. In detail, en op deskundige wijze, nemen we de staat van het onderhoud van het gebouw en (beperkt) de technische installaties op. Samen met het vastgestelde onderhoudsbeleid is deze opname de basis voor het technisch .

Her-inspecties

Jaarlijks stellen wij door middel van een her-inspecties vast of de meerjarenplannen nog actueel zijn en/of dienen te worden aangepast.

Investeringen

Bij veel VvE’s leeft de wens om het complex te verfraaien of extra voorzieningen aan te brengen. Wensen als het aanpassen van de entree of het aanbrengen van bijvoorbeeld een video-installatie. Ook op dit gebied kunnen wij u ondersteunen en voorstellen uitwerken.

Energiebesparing

Uiteraard wordt bij al het planmatige onderhoud bekeken of er duurzaam geïnvesteerd kan worden. Duurzame investeringen leiden meestal tot lagere onderhoudskosten en energieverbruik. Een beter milieu begint bij uzelf! Wij ondersteunen u bij dit onderzoek, doen onderzoek naar subsidies en zullen voor u als VvE proberen het beste resultaat te bereiken.

Klachtenintake en klein dagelijks onderhoud

Voor het aannemen en afhandelen van onderhoudsklachten en ander dagelijks onderhoud zijn we indien nodig 24 uur per dag bereikbaar. Wij geven geselecteerde aannemers opdracht tot het uitvoeren van onderhoud en controleren hun activiteiten.

Schoonhouden

In overleg met u stellen wij schoonmaakschema’s op, selecteren wij schoonmaakbedrijven en controleren wij de uitgevoerde werkzaamheden.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.