Schade-expertise

Alle soorten van schade in of rondom uw woning of bedrijfsruimte als gevolg van lekkage, storm, brand, verkeerd uitgevoerde verbouwing, bouwschade, gevolgschade, waterschade, schade aan belendingen of infrastructuur, kunnen ernstige hinder en vervelende financiële discussies met zich meebrengen tussen u en uw verzekeraar of aannemer.

Bij alle soorten van bouwschade kan Perfectkeur worden ingeschakeld om de oorzaak en hoogte van het schade bedrag te bepalen. Nauwkeurig wordt de schade geïnventariseerd en alle noodzakelijke onderhoud- en/of vervangingshandelingen, inclusief materialen, worden gerapporteerd.

Met het expertiserapport kunt u de schade bij uw verzekeraar of tegenpartij onderbouwen en verhalen. De rapportages van Perfectkeur worden gebruikt om schade vast te stellen, maar ook als contra-expertise en in aansprakelijkheid- en rechtsbijstandzaken. In veel gevallen zal uw verzekeraar de kosten van genoemde expertises vergoeden.

Let op: alle andere soorten van schade als gevolg van een calamiteit zoals inkomensschade of ander soort van bedrijfsschade welke een bedrijfsuitvoering of bewoning van een pand belemmeren worden in onze schade-expertises niet begroot. De schade-expertise van Perfectkeur is geheel gericht op de materiële bouwkundige schade.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.