Dienstverlening non-profitorganisaties en overheid

Scholen, kerken en zorginstellingen zijn enkele instanties waarvoor wij een divers pakket aan bouwkundige diensten leveren. Voor deze organisaties leveren wij deze diensten tegen extra aantrekkelijke tarieven. Ook overheid, gemeente, provincie en semioverheidsinstellingen zien wij als non-profit instelling en kunnen daardoor profiteren van interessante kortingen. Alle soorten van bouwtechnisch onderzoek, nulmetingen, meerjaren onderhoudsbegrotingen of elektra keuring laagspanning voor uw onroerend goed.

Bouwkundig onderzoek

Bouwkundig onderzoek in alle vormen en toepassingen zijn denkbaar voor alle non-profit organisaties. Zij het voor eigen, danwel voor beheerde vastgoedobjecten. We onderscheiden het bouwkundige basisonderzoek tot meer geavanceerde onderzoeken, zoals videoscopisch onderzoek. Voor ieder bouwkundige onderzoeksvraag hebben wij een passend antwoord.

Onderhoudsplanning

Een onderhoudsplan voor een schoolgebouw, kerkgebouw of zorginstelling, zoals deze door ons wordt opgesteld, geeft u alle ruimte om uw onderhoud zorgeloos en optimaal te plannen. Uiteraard zijn er voor ieder specifiek gebied weer specifieke rapportages. Bijvoorbeeld bij een meerjaren onderhoudsplan voor scholen zijn er afwijkende, andere verwerkingsnormen. De kostenverdelingen in een meerjaren onderhoudsplan voor het onderwijs zijn gebaseerd op de Wet Lumpsum primair onderwijs. De data waarvan gebruik wordt gemaakt zijn gebaseerd op de uitgave Lumpsumbekostiging primair onderwijs, 1 LPO–september 2005,van de VNG Uitgeverij (Vereniging Nederlandse Gemeente).

Asbest op scholen

Asbest is een gevoelig onderwerp voor leerkrachten en ouders. Het gaat hier over de gezondheid van kinderen en personeel. Dat er daadwerkelijk risico’s zijn, met betrekking tot los gebonden asbest, blijkt wel uit de cijfers. Op 1 januari 2012 waren er 1300 scholen waar een inventarisatie is uitgevoerd. In 81% van de gevallen is er asbest aangetroffen. Bij 37% van deze scholen was er zelfs sprake van een acuut risico.

Energielabel en energieadvies voor de utiliteitsbouw (EPA-U)

Uiteraard kunnen wij ook uw energielabel en energieadvies voor uw vastgoed verzorgen conform de BRL9500/03/04. Een speciale verplichting geldt voor gebouwen (niet zijnde monumenten) met een totale gebruiksoppervlakte groter dan 1000 m², waarin een overheidsdienst of overheidsinstelling diensten aan het publiek verleent en die met het oog daarop door een groot aantal personen wordt bezocht. Hiertoe worden onder meer gerekend: ministeries, provincies, gemeenten, rechtbanken en waterschappen. Ook voor overige groot vastgoed kan het laten uitvoeren van energiebesparingsadvies voor de zakelijke markt erg interessant zijn.

Overige onderzoeken

Naast alle soorten van bouwkundig onderzoek kunnen wij ook de periodiek verplichte elektra Keuring laagspanning conform NEN-EN 50110-1 of NEN 3140 verzorgen. Als bestuurder bent u verantwoordelijk voor de uitvoering van deze periodieke keuring. Wij nemen deze zorg graag van u over.

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Klik dan hier om uzelf in te schrijven of de reeds verschenen nieuwsbrieven te lezen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.