Energie-index certificaat (BRL9500)

Dit is het label conform de BRL 9500 methode.

Er wordt vanaf 1-1-2015 geen labelletter, maar alleen een EI ofwel energie-index vastgesteld. Dit getal geeft weer wat de energetische kwaliteit van de woning is.
Dit is noodzakelijk voor het vaststellen van de punten voor de verhuur van woningen.

Het betreft hier een afgemeld label.

De Energie-Index is een instrument waarmee het mogelijk is een exactere bepaling van de energieprestatie van een woning te berekenen als alleen de letteraanduiding een energielabel. Bij een Energie-Index ontvangt de woningeigenaar automatisch een definitief energielabel. Verder worden aan de Energie-Index financiële instrumenten gekoppeld, zoals het woningwaarderingsstelsel. Professionele woningeigenaren, vooral de huursector, gebruiken de Energie-Index. Ze kunnen hiermee de investeringen van hun huizenvoorraad waarderen en bepalen. Het energieprestatiecertificaat en het huidige energielabel (uitgereikt tot 1 januari 2015) blijven 10 jaar na opnamedatum geldig.

Bij het afmelden worden vanuit de uitgebreide opname weer de 10 kenmerken afgeleid, waarmee het definitieve label wordt vastgesteld.
Dat hoeft niet meer apart te gebeuren.

Na afmelden is er automatisch een label voor uw beschikbaar, wat u automatisch thuis gestuurd krijgt.

Vraag direct online een energiecertificaat voor uw vastgoed aan