Energieadvies woning

Met een maatwerk energieadvies voor uw woning krijgt u uitgebreid inzicht in besparingsmogelijkheden die een woning biedt. Ook krijgt u op duidelijke wijze inzicht in de kosten die energiebesparende maatregelen met zich meebrengen en uiteraard in de besparingen die er kunnen worden gerealiseerd. Het maatwerkadvies is een energiebesparingsadvies wat wordt opgemaakt na een inspectie van uw woning.

Perfectkeur gaat een stap verder!

Het maatwerkadvies van Perfectkeur gaat verder dan alleen maar een document waarin een aantal maatregelen worden berekend. Een maatwerkadvies van Perfectkeur geeft u inzicht in de kosten, opbrengsten en subsidies rondom mogelijke energiebesparende maatregelen. Ook treft u in het maatwerkadvies een binnenmilieurapportage aan. Deze bevat suggesties en mogelijkheden om het leefcomfort in uw woning te verhogen en de kwaliteit van uw binnenmilieu te verbeteren.

Last but not least: de geadviseerde maatregelen zijn ook beoordeeld op hun bouwkundige haalbaarheid. Dat is uiteraard zeer belangrijk, daar niet elke maatregel zomaar toepasbaar is. Een houten vloer isoleren bijvoorbeeld kan grote problemen (houtrot) veroorzaken wanneer dit niet op de juiste wijze gebeurt. Ook bijvoorbeeld nieuwe beglazing is niet altijd zomaar toepasbaar in de oude sponningen en wat denkt u van vochtoverlast door onjuist isoleren van uw gevels?