Welke soorten Energielabels zijn er?

  1. Home
  2. Welke soorten Energielabels zijn er?
energielabel
Energielabel

Welke soorten Energielabels zijn er?

Door vaag overheidsbeleid is het inmiddels een grote chaos rondom de woningenergielabels. Voor vrijwel niemand is het duidelijk wat de overheid met het woninglabel eigenlijk aan het doen is en wat ze wil bereiken. Oorspronkelijk was het label een middel om het doel “energiebesparing” te bereiken. Inmiddels is het middel een doel geworden en daarmee eigenlijk waardeloos geworden.

Dat neemt niet weg dat het per 1-1-2015 verplicht is om bij verkoop en/of verhuur een label te hebben. Inmiddels is er grote begripsverwarring rondom alle labelvarianten en de gebruikte terminologie. Daarom is er voor gekozen om helderheid te brengen in de chaos van terminologie en functie. We gebruiken daarvoor het voor iedereen begrijpelijke sterrensysteem, dat ook gehanteerd wordt op www.energielabelatlas.nl  en door het Nationaal Woninglabel Instituut (NWLI) www.nwli.nl.

Eenvoudigweg komt het neer op markering van labels, met 1 tot 4 sterren, waarbij een label met 1 ster de meest eenvoudige is met de grootste kans op afwijkingen en een label met 4 sterren gebaseerd is op de meest uitgebreide opname.

Daarbij zijn alleen de labels met 3 of 4 sterren afgemeld bij de overheid en relevant voor de wetgeving.

We lichten hierna per labelster toe welke benamingen er gebruikt worden en wat de functionaliteit is.

Sterlabel

 
Simpelste variant. Door de overheid vanaf 1-1-2015 verstrekt aan alle woningen die nog geen label hebben. Het is gebaseerd op een aantal oorspronkelijke kenmerken met verwachte aanpassingen. Dit label is niet afgemeld bij de overheid en daarom niet te gebruiken bij overdracht van een woning. De overheid noemt dit een voorlopig label. Andere gebruikte termen zijn basislabel of indicatief energielabel.

Tweesterren label

   
Dit is aangepaste variant door woningeigenaar van het sterlabel of voorlopig energielabel. De woningeigenaar heeft hierbij de aanpassingen doorgevoerd die ook gemaakt dienen te worden bij een definitief label. Dit label is nog niet afgemeld en dus niet te gebruiken voor de overdracht. Het geeft wel een goed beeld van de woning en de nog te nemen maatregelen. Andere gebruikte termen zijn light label en aangepast label.

Driesterren label

    energielabel bestellen
De drie sterren variant is het definitieve label, dat vanaf 1-1-2015 toegepast wordt. Dit betreft een vereenvoudigde opname, gebaseerd op 10 woningkenmerken zoals door de overheid vastgesteld is. Dit definitieve energielabel is vast te stellen via de site www.energielabelvoorwoningen.nl waar met DigiD ingelogd kan worden. Na keuze van de woningkenmerken en toevoegen bewijs, wordt het label door een erkend deskundige gecontroleerd en daarna afgemeld. Met dit energielabelbewijs hoeft u geen andere bewijzen te verzamelen. Deze woningkenmerken zijn ook op www.energielabelatlas.nlwww.mijnwoningdossier.nl en www.energielabelwizard.nl in te voeren om besparingen te tonen.Perfectkeur biedt voor het driessterren label een energielabelbewijs inspectie aan, wij komen dan langs voor een inspectie, waarmee u gegarandeerd een goed label heeft!

Viersterren label

        energielabel bestellen
De vier sterren variant is het label conform de BRL 9500 methodiek. Dit is de uitgebreide opname zoals het energielabel dat tot 31-12-2014 gebruikelijk was. Er wordt vanaf 1-1-2015 geen labelletter, maar alleen een EI ofwel energie-index vastgesteld. Dit getal geeft weer wat de energetische kwaliteit van de woning is. Dit is noodzakelijk voor het vaststellen van de punten voor de verhuur van woningen. Het betreft hier ook een afgemeld label. Bij het afmelden worden vanuit de uitgebreide opname weer de 10 kenmerken afgeleid, waarmee het definitieve label wordt vastgesteld. Dat hoeft niet meer apart te gebeuren.Perfectkeur biedt voor het viersterren label een energie-index certificaat BRL9500 inspectie aan!

BRON: NWLI.NL

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.