Vooropname Exterieur

Vooropname / nul-meting exterieur

Veranderingen in de omgeving van uw woning kunnen leiden tot schade. Uiteraard zullen de verantwoordelijken dit proberen te voorkomen. Om achteraf vast te kunnen stellen of er schade is ontstaan is het nodig dat vooraf de technische staat van uw woning is vastgelegd. Dit kan met een nulmeting / vooropname. Het risico op schade neemt hierdoor niet af, maar het succes van een schadeclaim neemt wel aanzienlijk toe. Met de vooropname van Perfectkeur wordt het risico vastgoed geïnventariseerd, waarbij het geheel digitaal wordt vastgelegd en waarbij alle gebreken worden van zowel interieur als exterieur worden beschreven. Hier wordt dan vooral gelet op de bouwkundige zaken en risico plaatsen in de gevels daarnaast worden onderdelen zoals tegelwerk, stucwerk, zetting, scheurvorming worden nauwkeurig geïnventariseerd.

Tijdens de vooropname zal de inspecteur de noodzaak bepalen of scheurmeters op risico plaatsen aangebracht dienen te worden, zodat veranderingen direct zichtbaar zijn. Deze scheurmeters worden in overleg gemonteerd, de kosten worden extra in rekening gebracht.

Uiteraard is het ook mogelijk om tijdens of na gereedkomen van de werkzaamheden frequent controles uit te voeren (deformatie-inspectie) zodat indien nodig in een vroeg stadium kan worden ingegrepen.

Wat is een nul meting exterieur?

Een vooropname exterieur is eigenlijk de meest beperkte vorm van vooropname. De opname geschiedt alleen aan de buitenzijde van een woning. De buitenzijde van een object wordt volledig in kaart gebracht en beschreven. U kunt dus ook alleen vaststellen of er schade is opgetreden aan de buitenzijde van de woning. Deze optie wordt vaak gebruikt bij projectmatige vooropname. De meest beperkte vorm van een exterieure opname beperkt zich tot het opnemen van de voorgevel. Voor meer informatie voorzien wij u heel graag vrijblijvend van advies over uw situatie. Bel 078-6849750.

Nivre en de Richtlijnen Bouwkundige Opname

De opname’s van Perfectkeur worden uitgevoerd conform de Richtlijnen Bouwkundige Opname van het NIVRE. Het Nederlands Instituut Van Register Experts, NIVRE, initieert en bewaakt dat door middel van het Register. Dit gebeurt door hoge eisen te stellen aan enerzijds de opleidingen en anderzijds door het instellen van de Permanente Educatie. Mede daardoor waarborgt het NIVRE dat de ingeschreven (kandidaat-)Register-Experts en (kandidaat-)Register-Risicodeskundigen te allen tijde voldoen aan de hoge eisen die de hedendaagse markt van hen vraagt met betrekking tot vakmanschap, kennis, (communicatieve) vaardigheden en professionaliteit.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.