Overzicht van onze tarieven.

Onderstaand ziet u een overzicht van de tarieven die wij hanteren voor onze diensten. Perfectkeur heeft een landelijke dekking. Onderstaande bedragen zijn dus vaste prijzen. Er zijn geen bijkomende kosten, zoals kilometervergoeding, spoedtoeslagen, lidmaatschappen of extra uren die achteraf in rekening worden gebracht. Onder elke prijs vindt u een link waarop enkele voorwaarden en uitleg beschreven zijn, het is belangrijk deze door te lezen.

Voor B-2-B (zakelijke markt) is een korting beschikbaar. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden of vraag direct online het zakelijke informatiepakket aan.

Combikorting: Bij meerdere keuringen in één opdracht, voor hetzelfde adres, ontvangt u de volgende extra korting:

  • € 40,- korting op iedere tweede en volgende keuring duurder is dan € 190,-
  • € 25,- korting op iedere tweede en volgende keuring die goedkoper is dan € 190,-.

 

Prijs excl. btw

€ 301,65

Prijs incl. btw

€ 365,00

Bouwtechnische keuring.

Een bouwtechnische keuring is aan te bevelen bij aan of verkoop van uw woning. Het uiteindelijke resultaat, een bouwkundig rapport, is een zeer uitgebreid, stevig ingebonden full color rapport welke ook geschikt is voor de NHG, inclusief digitaal rapport.

Prijzen zijn voor woningen tot maximaal 800m³
Meerprijs per 100 m³: € 35,00 (€ 28,93 excl. BTW)

Prijs excl. btw

€ 123,14

Prijs incl. btw

€ 149,00

Bouwkundig consult!

Het bouwkundig consult is het raadplegen van een bouwkundige voor een specifiek bouwkundig probleem.
Veelal wordt er gebruik van gemaakt bij vochtproblemen, scheurvorming, ondeugdelijk opleveren van verbouwingswerkzaamheden en vele andere bouwkundige problemen.

Bovenstaand tarief is all inclusief, maar exclusief een eventuele rapportage.

Eventuele meerprijs voor een rapportage:
€ 50,- inclusief BTW voor eenvoudig rapport van bevindingen.
€ 150,- inclusief BTW voor uitgebreid rapport van de bevinding inclusief kostenbegrotingen.

NB: Het laten maken van een rapportage kunt u altijd in overleg met de inspecteur ter plaatse beslissen, u hoeft niet vooraf aan te geven of u een rapportage wenst.

Prijs excl. btw

€ 301,65

Prijs incl. btw

€ 365,00

Betonrotinspectie CUR79 klasse 2.

Vloerinspecties (Kwaaitaal- en Mantavloeren) worden uitgevoerd conform CUR Aanbeveling 79 klasse 2. Dit betekent dat door twee zeer ervaren inspecteurs de schade en onderhoudsbehoefte van de vloer in kaart wordt gebracht. Het is na deze inspectie en met dit rapport direct duidelijk wat de schade is en wat de bijbehorende herstelkosten zijn.

Prijzen zijn voor vloeren met maximaal 2 compartimenten.
Meerprijs per extra compartiment: € 95,00 (€ 79,83 excl. BTW)

Onder de fundering doorgraven tijdens inspectie.
Kosten per ondergraving: € 250,00 (€ 206,61 excl. BTW)

Het maken van een (extra) kruipluik in betonvloer.
Kosten per luik: € 250,00 (€ 206,61 excl. BTW)

Als een kruipruimte moet worden leeggepompt om de inspectie uit te kunnen voeren: € 95,00 (€ 79,83 excl. BTW)

Prijs excl. btw

€ 326,45

Prijs incl. btw

€ 395,00

Asbestonderzoek.

De asbestinventarisatie omvat een inspectie naar de aanwezigheid van asbesthoudende materialen die ‘direct’ waarneembaar zijn. Hierbij wordt gebruik gemaakt van handgereedschap en wordt slechts licht destructief onderzoek uitgevoerd. Wel worden, waar nodig, materiaalmonsters genomen.

Prijzen zijn voor woningen tot maximaal 800m³
Meerprijs per 100 mm³: € 35,00 (€ 28,93 excl. BTW)

Inclusief maximaal 2 monsters, indien meer monsters noodzakelijk bedragen de kosten per genomen monster € 39,00 incl. BTW

Prijs excl. btw

€ 157,02

Prijs incl. btw

€ 190,00

Asbestconsult.

Meestal in combinatie met een bouwtechnische keuring. Deze inventarisatie, ook wel bekent als quickscan, wordt uitgevoerd zonder destructief onderzoek. Het betreft een intensieve visuele beoordeling op de aanwezigheid van asbestverdachte materialen.

Tijdelijke actie: € 59,00 incl. BTW
Alleen i.c.m. Bouwtechnische Keuring

Prijzen zijn voor woningen tot maximaal 800m³
Meerprijs per 100 m³: € 35,00 (€ 28,93 excl. BTW)

Prijs excl. btw

€ 520,00

Prijs incl. btw

€ 629,20

Asbestinventarisatie voor scholen!

Asbest is een gevoelig onderwerp voor leerkrachten en ouders. Het gaat hier over de gezondheid van kinderen en personeel.
Onderstaande prijzen gelden voor het voorgeschreven Type A onderzoek.
Perfectkeur is een landelijk werkend, C-540 gecertificeerd, inspectiebureau, marktleider op het gebied van bouwkundig onderzoek.

Bovenstaand is het basistarief.
Hierbij komt een toeslag van € 32,23 excl. BTW per lokaal.
Kantoor en Algemene ruimten zijn wel inbegrepen
Tevens rekenen we € 32,23 excl. BTW per genomen monster.

Prijs excl. btw

€ 227,27

Prijs incl. btw

€ 275,00

Opleveringsinspectie nieuwbouw.

Een oplevering volgt altijd nadat een nieuwbouw gereed gekomen is. Een opleveringsinspectie wil zeggen dat er een objectieve controle plaatsvindt op de uitgevoerde werkzaamheden. Hierbij wordt gekeken of de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden voldoende is, aan de wettelijke eisen voldoet en of er geen andere gebreken zijn.

Tarief is voor maximaal 2 uur.
Daarna berekenen wij een toeslag van € 75,- per uur.

Prijs excl. btw

€ 227,27

Prijs incl. btw

€ 275,00

Opleveringsinspectie verbouw.

Een oplevering volgt altijd nadat een verbouwing of renovatie gereed gekomen is. De aannemer levert het werk dat hij uitgevoerd heeft op. Begeleiding bij deze oplevering, door Perfectkeur, wil zeggen dat er een intensieve controle plaatsvindt op de uitgevoerde werkzaamheden. Hierbij wordt gekeken of de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden voldoende is, aan de wettelijke eisen voldoet en of er geen andere gebreken zijn.

Tarief is voor maximaal 2 uur.
Daarna berekenen wij een toeslag van € 75,- per uur.

Prijs excl. btw

€ in overleg / uurtarief

Prijs incl. btw

€ in overleg / uurtarief

Funderingsonderzoek Basis (visuele inspectie)

In een aantal gevallen is een funderingsonderzoek noodzakelijk. Bijvoorbeeld wanneer het grondwaterpeil is gedaald of gestegen. Of wanneer er door een andere reden zichtbare scheurvormingen voordoen in fundering, muren of ander metselwerk. Ook bij bijzonder extreme belastingen in het heden of verleden of bij een scheefstand groter dan 2% is een funderingsonderzoek aan te bevelen.

Klik hier voor meer informatie over het basis funderingsonderzoek.

Funderingsonderzoek Uitgebreid.

Funderingsonderzoek is altijd maatwerk. Als we het hebben over uitgebreid funderingsonderzoek, dan is dit letterlijk diepgaand onderzoek. Hierbij komen zaken aan de orde zoals het blootleggen van palen en het in kaart brengen van bodemgesteldheid.

U kunt het beste contact opnemen om de mogelijkheden te bespreken.

Home Inspection.

Price incl. VAT

€ 425,00

Prices for property maximum 800m³
Above 800m³ extra costs pro 100 m³: € 35,00 incl. VAT

Overige prijzen en diensten!

Wij bieden voor iedere bouwkundige uitdaging, een maatwerk oplossing!

U kunt het beste contact opnemen om de mogelijkheden te bespreken, voor uw specifieke onderzoeksvraag.

Prijs excl. btw

€ 144,63

Prijs incl. btw

€ 175,00

Energie-index certificaat (BRL9500)

Dit is het label conform de BRL 9500 methode. Dit is de uitgebreide opname vergelijkbaar met het energielabel dat tot 31-12-2014 verkrijgbaar was.

Prijzen tot 500m³ inhoud. Meerprijs is € 19,- incl BTW per 100m³ extra.

Energielabel zakelijk (EPA-U).

Het energielabel voor de zakelijke markt is ideaal als kwaliteitsindicator voor uw gebouw of vastgoedportefeuille. Het kan ook worden gebruikt als onderhandelingsinstrument daar het inzicht geeft in de energieprestatie. Het is tevens voorzien van een beknopt energiebesparingplan.

Prijs: op aanvraag afhankelijk van BVO

Energielabel zakelijk (EPA-U).

Het energielabel voor de zakelijke markt is ideaal als kwaliteitsindicator voor uw gebouw of vastgoedportefeuille. Het kan ook worden gebruikt als onderhandelingsinstrument daar het inzicht geeft in de energieprestatie. Het is tevens voorzien van een beknopt energiebesparingplan.

Prijs: op aanvraag afhankelijk van BVO

Overige prijzen en diensten!

Wij bieden voor iedere bouwkundige uitdaging, een maatwerk oplossing!

U kunt het beste contact opnemen om de mogelijkheden te bespreken, voor uw specifieke onderzoeksvraag.

 

Prijs excl. btw

€ 595,04

Prijs incl. btw

€ 720,00

Meerjaren Onderhoudsplan

Een onderhoudsplanning bevat een gedetailleerd overzicht van elk onderdeel van uw vastgoed wat onderhoud verreist. Dit is overzichtelijk in kaart gebracht en geeft de mogelijkheid om uw onderhoud tot 48 jaar vooruit te plannen.

De genoemde prijs is een indicatieve prijs. Klik op de link hieronder om een offerte aan te vragen voor uw specifieke object.

Prijs excl. btw

€ 164,46

Prijs incl. btw

€ 199,00

Onderhoudsplan zelf online opstellen.

Met deze module kunt u online uw eigen onderhoudsplanning opstellen, muteren en uitgevoerde werkzaamheden gereed melden. Deze module is vooral geschikt voro kleine VVE’s of beheerders. VvE’s krijgen na opname van het onderhoudsplan deze module gratis ter beschikking.

Dit zijn de kosten per jaar, bij eigen gebruik.

Prijs excl. btw

€ 78,51

Prijs incl. btw

€ 95,00

Vooropname Gevelschouw.

Een vooropname Gevelschouw is de meest beperkte vorm van vooropname. De opname geschiedt alleen aan de voorgevel van een woning middels foto’s en beschrijving. Deze optie wordt vaak alleen gebruikt bij projectmatige vooropname van meerdere woningen.
Prijs: Afhankelijk van aantallen

Prijs excl. btw

€ 157,02

Prijs incl. btw

€ 190,00

Vooropname exterieur.

Een vooropname exterieur is een beperkte vorm van vooropname. De opname geschiedt aan de buitenzijde (voor-, zij- en achtergevels) en opstallen van een woning middels foto’s en beschrijving. Deze optie wordt gebruikt bij lichte werkzaamheden of projectmatige vooropname van meerdere woningen.

Prijzen zijn voor woningen tot maximaal 1000m³
Meerprijs per 100 m³: € 35,00 (€ 28,93 excl. BTW)
Tijdens de (voor)opname zal de inspecteur de noodzaak bepalen of scheurmeters aangebracht dienen te worden.
Deze worden in overleg gemonteerd, de kosten (€ 35,- incl. BTW p.s.) worden extra in rekening gebracht.

Prijs excl. btw

€ 301,65

Prijs incl. btw

€ 365,00

Vooropname basis.

Een vooropname basis is een solide vooropname. Een volledige opname van de binnenzijde, de buitenzijde en opstallen van een woning middels uitgebreide fotorapportage en beschrijving.

Prijzen zijn voor woningen tot maximaal 1000m³
Meerprijs per 100 m³: € 35,00 (€ 28,93 excl. BTW)
Tijdens de (voor)opname zal de inspecteur de noodzaak bepalen of scheurmeters aangebracht dienen te worden.
Deze worden in overleg gemonteerd, de kosten (€ 35,- incl. BTW p.s.) worden extra in rekening gebracht.

Prijs excl. btw

€ 437,19

Prijs incl. btw

€ 529,00

Vooropname Uitgebreid.

Een zeer uitgebreide opname van de binnenzijde, de buitenzijde en opstallen van een woning middels uitgebreide fotorapportage en beschrijving.

Tevens wordt m.b.v. een waterpasinstrument de horizontale positie van het pand nauwkeurig ingemeten. Om deze meting nauwkeurig te kunnen uitvoeren worden in het exterieur gevelwerk enkele kleine hoogte bouten gemonteerd.

Prijzen zijn voor woningen tot maximaal 1000m³
Meerprijs per 100 m³: € 35,00 (€ 28,93 excl. BTW)
Tijdens de (voor)opname zal de inspecteur de noodzaak bepalen of scheurmeters aangebracht dienen te worden.
Deze worden in overleg gemonteerd, de kosten (€ 35,- incl. BTW p.s.) worden extra in rekening gebracht.

Prijs excl. btw

€ 238,84

Prijs incl. btw

€ 289,00

Wat is een deformatie inspectie?

Een deformatie inspectie is niets meer of minder dan het opnieuw vastleggen van de staat en toestand van een object. Daarbij wordt gekeken naar de verschillen (deformatie) die zijn opgetreden ten opzichte van de eerder uitgevoerde opname en/of metingen. Een deformatie inspectie wordt meestal pas uitgevoerd als er schade is ontstaan of als de werkzaamheden gereed zijn. In een rapportage worden de verschillen vastgelegd en daarmee de schade geïnventariseerd.

Prijs excl. btw

€ 354,55

Prijs incl. btw

€ 429,00

Wat is een uitgebreide deformatie inspectie?

Een deformatie inspectie is niets meer of minder dan het opnieuw vastleggen van de staat en toestand van een object. Daarbij wordt gekeken naar de verschillen (deformatie) die zijn opgetreden ten opzichte van de eerder uitgevoerde opname en/of metingen. Een deformatie inspectie wordt meestal pas uitgevoerd als er schade is ontstaan of als de werkzaamheden gereed zijn gekomen. In een rapportage worden de verschillen vastgelegd en daarmee de schade geïnventariseerd.

Prijs excl. btw

€ 144,63

Prijs incl. btw

€ 175,00

Wat is een notariële depotakte van een (voor)opname?

Een depotakte is een bewijsstuk waarmee wordt vastgelegd op welk tijdstip een opname en een rapportage zijn gemaakt en opgesteld. Eenvoudigweg gezegd komt er een stempel van de notaris op uw rapportage, waarmee is bewezen dat het rapport er was op de datum van akte. Tevens bewaart de notaris de rapportage 30 jaar lang.

Overige prijzen en diensten!

Wij bieden voor iedere bouwkundige uitdaging, een maatwerk oplossing!

U kunt het beste contact opnemen om de mogelijkheden te bespreken, voor uw specifieke onderzoeksvraag.

Prijs excl. btw

€ op aanvraag

Prijs incl. btw

€ op aanvraag

Kruipruimte-inspectie met behulp van videoscoop

De videoscope kan met behulp van een lenzenwissel ook worden gebruikt voor inspectie van bijvoorbeeld een kruipruimte. Het zicht vanaf de top is maximaal 3,5 meter. Balken, vloerbeschot en een oplegging worden zeer duidelijk zichtbaar gemaakt. Voor een goede inspectie dient u rekening te houden met meerdere boorgaten van 12 mm in een houten of betonnen vloer.

Uiteraard heeft ook een videoscoop zijn beperkingen, we willen daarom graag vooraf bespreken of de inzet mogelijk is en ook het gewenste resultaat zal opleveren. Even bellen naar 078-6849750 en van gedachten wisselen over de mogelijkheden en kosten van een onderzoek, is geen probleem bij Perfectkeur!

Tarieven videoscoop inspectie

Prijs excl. btw

€ 409,10

Prijs incl. btw

€ 495,00

Voor een videoscoop inspectie zijn er zeer uiteenlopende tarieven. Daarom verzoeken we u om een offerte aan te vragen. Wilt u meer weten over videoscoop inspecties? Klik dan hier

Vraag hier uw offerte van de videoscoop inspectie aan.

Schade-expertise

Alle soorten van schade in of rondom uw woning of bedrijfsruimte als gevolg van lekkage, storm, brand, verkeerd uitgevoerde verbouwing, bouwschade, gevolgschade, waterschade, schade aan belendingen of infrastructuur, kunnen ernstige hinder en vervelende financiële discussies met zich meebrengen tussen u en uw verzekeraar of aannemer.

U kunt meer informatie vinden over schade-expertise in onze kennisbank

Prijs excl. btw

€ 301,65

Prijs incl. btw

€ 365,00

Vochtproblemen en -inspectie

In onze kennisbank staat een artikel over vochtproblemen. U kunt dit artikel hier vinden.

Vraag hier een offerte aan voor een inspectie naar vochtproblemen.

Overige prijzen en diensten!

Wij bieden voor iedere bouwkundige uitdaging, een maatwerk oplossing! U kunt het beste contact opnemen om de mogelijkheden te bespreken, voor uw specifieke onderzoeksvraag.