Meerjarenplanning

Meerjarenplanning informatie

Dankzij een recente uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak is deze vraag niet meer relevant (ABRS 10 juli 2002, JG 02.0178, LJN-nr. AE5113). De ABRS maakt in deze uitspraak duidelijk dat meerjarenplanning bouwvergunningsvrij gebouwde bouwwerken niet meetellen in de oppervlakteberekening die plaatsvindt in het kader van het bestemmingsplan. Ter voorbeeld het volgende: op grond van het bestemmingsplan mag er bij een woning meerjarenplanning een bijgebouw worden opgericht van maximaal 30 m2. Er is al een vergunningsvrij bijgebouw gebouwd van 30 m2.

Kan nu bouwvergunning worden verleend voor nog een nieuw te bouwen bijgebouw? Het antwoord luidt ja: vergunningsvrije bouwwerken worden niet meegerekend in de oppervlakteberekening die plaatsvindt in het kader van het meerjarenplanning bestemmingsplan. Het maakt dus niet meer uit of eerst bouwvergunningsvrij of bouwvergunningplichtig wordt gebouwd.

Een vergunningsvrije dakkapel meerjarenplanning met rondom een dakoverstek van 25 cm. Uit welk constructievlak dient gemeten te worden om te voldoen aan de 50 cm vanuit de zijkant van het dakvlak of perceelsgrens. Dient de meting te geschieden uit de dakrandoverstek of uit de 25 cm terugliggende zijwand van de dakkapel.
Oppervlakken van bouwwerken meerjarenplanning moet altijd in het projectievlak worden gemeten. Dit betekent in uw geval dat u moet meten vanuit de dakrandoverstek van de dakkapel.

Is voor het aanleggen van een dakterras een vergunning nodig, en zo ja een lichte of een reguliere bouwvergunning?
Een dakterras is regulier vergunningplichtig. Een vloerafscheiding op een balkon of terras (Besluit-licht bouwvergunningsplichtige en bouwvergunningsvrije bouwwerken, artikel 6, lid 2, sub d) is licht-bouwvergunningplichtig

Meer informatie over onderhoudsplan.
Meer informatie over bouwkundige keuring
Meer informatie over energielabel