Meerjarenplan

Meerjarenplan uitgebreid

Mag een bijgebouw (bijvoorbeeld een garage of berging) bouwvergunningsvrij worden uitgebreid?
In de specifieke regeling voor aan- of uitbouwen in artikel 2, onderdeel a, van het Besluit bouwvergunningsvrije meerjarenplan en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken is aangegeven dat deze slechts bij een bestaande woning of een bestaand woongebouw gebouwd mogen worden. Bestaande bijgebouwen bij een bestaande woning of een bestaand woongebouw meerjarenplan mogen echter ook worden vergroot. Voorwaarde is wel dat het bijgebouw, inclusief de vergroting (de aanbouw), blijft voldoen aan de kenmerken die zijn opgenomen in artikel 2, onderdeel b, van het Besluit bouwvergunningsvrije meerjarenplan en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken.

Als een bestaand bijgebouw meerjarenplan van 10 m² bijvoorbeeld wordt vergroot tot 20 m² en er wordt verder voldaan aan alle eisen voor vergunningsvrije bijgebouwen, dan is dit zonder bouwvergunning toegestaan. Voldoet het oorspronkelijke of het nieuwe bijgebouw niet aan deze eisen dan moet een bouwvergunning worden aangevraagd. Het resultaat van het vergunningsvrij vergroten van een bestaand bijgebouw mag er dus niet toe leiden dat het totale bouwwerk groter wordt dan 30 m2 en het mag er ook niet toe leiden dat binnen een afstand van 1 meter vanaf het naburige erf een meerjarenplan bijgebouw ontstaat dat groter is dan 10 m2.
Indien uw vraag hiermee niet is beantwoord dan kunt u hier uw vraag richten aan de Helpdesk Bouwregelgeving. Houdt u hierbij rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Meer informatie over onderhoudsplan.
Meer informatie over bouwkundige keuring
Meer informatie over energielabel