Meerjarenonderhoud

Meerjarenonderhoudsplan vragen

In die gevallen is het mogelijk een bouwvergunning te vragen die bestaat uit het wijzigen van de eerder verleende meerjarenonderhoudsplan bouwvergunning.

Mag ik zonder bouwvergunning meerjarenonderhoudsplan een kozijn aanbrengen in de buitenmuur?
Nee, dit is niet toegestaan. Het is alleen toegestaan om bestaande kozijnen te wijzigen, zonder dat de bestaande gevelopeningen van omvang veranderen. Dit mag echter alleen vergunningsvrij indien deze kozijnen meerjarenonderhoudsplan niet zijn aangebracht in de voorgevel de weg of het openbaar groen gekeerde zijgevel van de woning.

Wat is het verschil tussen een uitbouw en een meerjarenonderhoudsplan aanbouw? Wat is het verschil met een bijgebouw?
Met een aanbouw wordt een afzonderlijke ruimte aan het hoofdgebouw toegevoegd en met een uitbouw wordt een bestaande ruimte in het hoofdgebouw vergroot. In beide gevallen wordt het hoofdgebouw uitgebreid en in beide gevallen geldt dat de nieuwe ruimten toegankelijk zijn vanuit het hoofdgebouw (zie ook de toelichting bij het Besluit bouwvergunningsvrije en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken, Stb. 2002, 410, blz. 27).

Het verschil met een bijgebouw meerjarenonderhoudsplan is gelegen in het feit dat bij een bijgebouw geen verbinding bestaat tussen het hoofdgebouw en het bijgebouw. Een bijgebouw dient voorts in architectonische zin ondergeschikt te zijn aan het hoofdgebouw. Een bijgebouw kan dus wel tegen het hoofdgebouw worden aangebouwd. Een garage die tegen een woning is gebouwd kan dus wel degelijk een bijgebouw zijn. Indien er echter een verbindingsdeur meerjarenonderhoudsplan wordt aangebracht vanuit de woning naar de garage zal sprake zijn van een aanbouw.

Indien uw vraag hiermee niet is beantwoord dan kunt u hier uw vraag richten aan de Helpdesk Bouwregelgeving. Houdt u hierbij rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Meer informatie over onderhoudsplan.
Meer informatie over bouwkundige keuring
Meer informatie over energielabel