Bouwvergunningsvrij meerjarenonderhoud

Meerjarenonderhoud

Bouwvergunningsvrij meerjarenonderhoud

Valt onder de definitie van ‘weg’ ook een brandgang/zij- en achterpad? Dit in verband met de eis om 1 meter afstand te houden tussen weg/openbaar groen en een bouwvergunningsvrij meerjarenonderhoud op te richten bouwwerk?

Uit de definitie van “wegen” (“alle voor het openbaar verkeer openstaande wegen of paden met inbegrip van de daarin liggende bruggen meerjarenonderhoud en duikers en de tot die wegen behorende paden en bermen of zijkanten”) valt af te leiden dat sprake moet zijn van voor openbaar verkeer openstaande wegen of paden. Bij brandgangen, achterpaden en zijpaden is dit in het algemeen niet het geval. Het gaat bij de eis om 1 meter afstand te houden om het voorkomen van verkeersgevaarlijke situaties en om te voorkomen dat de ruimtelijke kwaliteit in het publieke domein (openbare weg en openbaar groen) door meerjarenonderhoud bouwvergunningsvrije bouwwerken wordt aangetast. Bij een brandgang, zij- of achterpad zal dit niet het geval zijn. Het is bij bouwvergunningsvrije bijgebouwen en erf- en perceelsafscheidingen dan ook niet nodig om 1 meter afstand te houden tot dergelijke paden.

Bij een nieuwbouwproject meerjarenonderhoud dat reeds in uitvoering is en waarvoor reeds bouwvergunning is verleend wil de eigenaar een uitbouw aan de achterzijde bouwen. Mag deze woning als bestaande woning aangemerkt worden waarbij een uitbouw aan de achterzijde wordt gerealiseerd volgens de voorwaarden van een bouwvergunningsvrij bouwwerk?

Nee dit mag niet. Op grond van het meerjarenonderhoud Besluit bouwvergunningsvrije en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken kunnen aan- en uitbouwen en bijgebouwen alleen gebouwd worden bij een bestaande woning of een bestaand woongebouw. Pas na voltooiing van de woning is sprake van een “bestaande woning” en mag er een bouwvergunningsvrije aanbouw worden gebouwd. Indien al tijdens de bouw een dergelijke aanbouw gewenst, dan is dit bouwvergunningplichtig.

Meer informatie over onderhoudsplan.
Meer informatie over bouwkundige keuring
Meer informatie over energielabel