4-12 Open brief aan Minister Ollongren om onvermijdelijke chaos op de woningmarkt te voorkomen.

Open brief aan Minister Ollongren om onvermijdelijke chaos op de woningmarkt te voorkomen. Verzoek om overgangsperiode bij invoering energielabel.

Betreft:
Brief verband houdend met Amendement wat komende week besproken wordt inzake: Energieprestatie van gebouwen en inijking van energielabels. Aanpassing methodiek voor het bepalen van de energieprestatie van gebouwen en de inijking van energielabels (Kamerstuk 30196, nr. 711) en amendement (35 570 VII).

Samenvatting van de inhoud:
Met ingang van 1 januari 2021 wordt de nieuwe NTA800 methode voor woningen ingevoerd. Rondom de invoering is nog steeds veel discussie en onduidelijkheid, wat een enorme onrust in de woningenmarkt veroorzaakt. Omdat wij een groot capaciteitsprobleem verwachten en daarmee chaos op de woningmarkt stellen wij een eenvoudige oplossing voor; namelijk een overgangsperiode van 3 tot 6 maanden waarin de huidige VEL Methode en de nieuwe NTA 8800 methode met ingang van 1 januari 2021 naast elkaar geaccepteerd worden.

Voor verdere feiten en beargumentering verwijzen we naar de inhoud van de brief via onderstaande link.
Lees de inhoud van deze brief door hier te klikken (pdf)

Pers en Media:
Voor vragen over de inhoud van deze brief kunt u contact opnemen met Tanja Krol op t.krol@perfectkeur.nl of 078-6849750

energielabel2021, label2021, Perfectkeur actueel, Uitgelicht, Zakelijk

Wat kunt u als makelaar verwachten?

Menu