Energielabel (Energie-index certificaat) (BRL9500)

  1. Home
  2. Energielabel (Energie-index certificaat) (BRL9500)

Energielabel (Energie-index certificaat) (BRL9500)

VOOR HET NIEUWE ENERGIEABEL NTA8800 KLIK HIER (ENIGE GELDIGE LABEL VANAF 01-01-2021) 

LET OP: Vanaf 1 januari 2021 wordt er mogelijk een nieuwe methodiek ingevoerd. De opnames worden complexer en gaan meer tijd kosten. De prijs van het label zal daardoor een aanzienlijke verhoging doormaken. Reeds afgegeven labels zijn nog 10 jaar geldig. Wij adviseren u dus daarom nog uw bestand te labelen met de bestaande labelmethodiek.

VOOR HET NIEUWE ENERGIEABEL NTA8800 KLIK HIER (ENIGE GELDIGE LABEL VANAF 01-01-2021) 

Dit is het energielabel conform de BRL 9500-01 methode. Het label voor woningen. Informatie over energielabels in de zakelijk markt en bedrijfspanden.

Er wordt vanaf 1-1-2015 een EI ofwel energie-index vastgesteld. Dit getal geeft weer wat de energetische kwaliteit van de woning is.
Dit is noodzakelijk voor het vaststellen van de punten voor de verhuur van woningen. Na registratie van het label wordt er door de RVO een certificaat verstrekt met daarop de labelletter.

Het betreft hier een afgemeld label.

De Energie-Index

De Energie-Index is een instrument waarmee het mogelijk is om een exactere bepaling van de energieprestatie van een woning te berekenen als alleen de letteraanduiding van een energielabel. Bij een Energie-Index ontvangt de woningeigenaar automatisch een definitief label. Verder worden aan de Energie-Index financiële instrumenten gekoppeld, zoals het woningwaarderingsstelsel. Professionele woningeigenaren, vooral de huursector, gebruiken de Energie-Index. Ze kunnen hiermee de investeringen van hun huizenvoorraad waarderen en bepalen. Het energieprestatiecertificaat en het huidige energielabel (uitgereikt tot 1 januari 2015) blijven 10 jaar na opnamedatum geldig.

Bij het afmelden worden door de RVO vanuit de uitgebreide opname weer de 10 kenmerken afgeleid, waarmee het definitieve label wordt vastgesteld.
Dat hoeft niet meer apart te gebeuren.

Na afmelden is er automatisch een label voor u beschikbaar dat u ook thuisgestuurd krijgt.

Het energielabel is een echt hoofdbreker geworden voor de Nederlandse overheid. Sinds de eerste invoering, onder druk van Europese regelgeving, tot anno 2020 zijn er al diverse varianten de revue gepasseerd. Door de voortdurende kritiek vanuit consumentenorganisaties enerzijds en de Europese wetgever anderzijds is er nog steeds nauwelijks duidelijkheid op dit dossier. Inmiddels is er voor 2021 weer voor een nieuwe lijn gekozen. Vanaf 1 januari 2021 wordt ook het energielabel bepaald op basis van NTA 8800. Dit energielabel geeft inzicht in de energiezuinigheid van het gebouw. Daarnaast geeft het label inzicht in verbetermaatregelen die kunnen bijdragen aan de energiezuinigheid en het comfort van het gebouw.

De labelletter op het energielabel wordt bepaald op basis van het primair fossiel energiegebruik in kWh per m² per jaar (kWh/m².jr). Het primair fossiel energiegebruik (EP2) is de hoeveelheid fossiele energie die gebruikt wordt voor verwarming, koeling, warm tapwater en ventilatie.

Vanaf 1 januari 2021 kunnen dus alleen energielabels worden aangevraagd en opgesteld op basis van NTA 8800. Dit doet een Energieprestatie adviseur (EP-adviseur), die daarvoor gediplomeerd is en werkt voor een gecertificeerd bedrijf/organisatie (conform BRL 9500). De EP-adviseur stelt het energielabel op aan de hand van een gebouwopname ter plaatse en registreert het label in de landelijke registratiedatabase.

Uiteraard voldoen wij aan al de gevraagde eisen en certificeringen!

 

Aandachtspunten

  • Prijzen tot 500m³ inhoud. Meerprijs is € 25,- incl BTW per 100m³ extra.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.

Menu