Duurzaam

  1. Home
  2. Duurzaam

Kansen door verandering; Verduurzaming!?

Het is duidelijk dat verduurzaming volop op de politieke en maatschappelijke agenda staat. Gewild of ongewild, iedereen krijgt de komende jaren te maken met de vragen die ontstaan vanuit wat we de “energietransitie” noemen. Een van die vragen is verduurzaming. Verduurzaming van materialen. Grondstoffen zo gebruiken en hergebruiken dat het langer wordt benut. Zoeken naar de mogelijkheden om gebouwen en materialen onderdeel te maken van een circulaire economie en te bouwen met langere gebruiksvisies.

Het is duidelijk dat er zeker ook in de vastgoedsector grote kansen zijn met initiatieven en projecten rondom verduurzaming.

Een aantal interessante diensten en producten!

Hieronder vindt u een overzicht van een aantal interessante diensten en producten die wij aanbieden rondom het vraagstuk van de energietransitie.

BOP – Beknopt OnderhoudsPlan

Inzicht in uw onderhoud met het beknopte onderhoudsplan. Deze heeft een looptijd van 10 jaar en is meest geschikt voor woningen en voor kleinere VvE’s. Het doel van dit beknopt meerjaren onderhoudsplan is om een beeld te krijgen van de bouwkundige staat en de te verwachten onderhoudskosten van de meest wezenlijke onderdelen van het geïnspecteerde gebouw. Dit inzicht geeft u de mogelijkheden om strategisch en duurzaam onderhoud te plegen op de juiste momenten.

MJOP – MeerJaren OnderhoudsPlan

Het MJOP geeft u uitgebreid inzicht in de staat van het onderhoud en de cyclus van het onderhoud wat de komende 48 jaar aan het gebouw of de woning moet worden uitgevoerd. Dit inzicht geeft u ook de mogelijkheden om uw onderhoud zo te plannen dat verduurzaming op de juiste momenten wordt toegepast.

NOM – Nul op de Meter advies voor woningen

Stelt u zich eens voor, dat uw woning zo wordt gerenoveerd dat het een Nul-op-de-Meter-woning (NOM) wordt. Dat heeft ongelofelijk veel voordelen. De renovatie naar een NOM-woning geeft de mogelijkheid een nieuwe look te geven aan uw woning zowel binnen als buiten. Daarnaast krijgt uw woning een bijzonder hoog wooncomfort en gezond binnenklimaat.

Maatwerk energieadvies voor woningen

Met een maatwerk energieadvies voor uw woning krijgt u inzicht in besparingsmogelijkheden die een woning biedt. Ook krijgt u inzicht in de kosten die energiebesparende maatregelen met zich meebrengen. Uiteraard ook voorzien van de besparingen die er kunnen worden gerealiseerd.

Energie-index certificaat (BRL9500)

De Energie-Index is een instrument waarmee het mogelijk is om een exactere bepaling van de energieprestatie van een woning te berekenen als alleen de letteraanduiding van een energielabel. Bij een Energie-Index ontvangt de woningeigenaar automatisch een definitief energielabel.

EPA-U energieadvies en -label

Het rendement en de kwaliteit van uw vastgoedportefeuille heeft voor u, als eigenaar en/of beheerder, de hoogste prioriteit. Met een gecertificeerd energielabel, wat zich specifiek richt op zakelijke objecten, voorzien onze specialisten u snel en doordacht van een zeer renderend energiebesparingplan.

EPA Utiliteit tot label C

Vanaf 2023 moeten kantoorgebouwen minimaal een label C hebben. Perfectkeur ontwikkelde het “EPA-U – Label C” rapport. Een aangepast vereenvoudigde en goedkopere variant van het uitgebreide zakelijke energieadvies (EPA-U). Wij berekenen voor uw vastgoed de meest duurzame, financieel meest interessante en kortste route naar Label C.

Gasloos inspectie

Deze nieuwe inspectie is een antwoord op de vraag; wat kost het om mijn woning gasloos te maken? Wat kost het en welke maatregelen zijn er nodig om dit te realiseren. Een vraag die we steeds vaker krijgen nu de overheid besluiten heeft genomen met een ambitie om de Nederland huishoudens gasloos te maken.