Asbestconsult

//Asbestconsult
Keuring aanvragen
Contact
Asbestconsult 2018-08-16T11:49:28+00:00

Asbestconsult

Het is in veel gevallen bij de constatering van asbestverdacht materiaal niet direct nodig om een uitgebreid onderzoek zoals een asbestinventarisatie uit te laten voeren. Dit onderzoek is vaak te uitgebreid en te kostbaar als het gaat om een eenvoudige constatering of een materiaal asbestverdacht is. Hiermee schiet deze vorm van asbestinventarisatie zijn doel voorbij.

Toelichting Asbestconsult

U wilt weten of er in een woning die eerder gebouwd is dan 1994 een materiaal asbest bevat. Het is in veel gevallen bij de constatering van asbestverdacht materiaal niet direct nodig om een uitgebreid onderzoek zoals een asbestinventarisatie uit te laten voeren. Dit onderzoek is vaak te uitgebreid en te kostbaar als het gaat om een eenvoudige constatering of een materiaal asbesthoudend is ja of nee.

Onderzoek op locatie

Tijdens het asbestconsult beoordeeld de deskundig inventariseerder asbest (DIA) het materiaal en worden er indien het materiaal asbestverdacht is een materiaalmonster genomen. Er wordt geen inspectie van heel de woning uitgevoerd. Het betreft hier uitsluitend een beoordeling van het door u aangewezen asbestverdachte materiaal.

Laboratorium

De asbestverdachte materiaalmonsters worden in een onafhankelijk geaccrediteerd laboratorium geanalyseerd.

Rapportage Asbestconsult

De analyseresultaten verwerkt de DIA in een beknopte rapportage. In deze rapportage wordt aangegeven of het materiaal asbest bevat, om welke soort asbest het gaat, wat het percentage asbest in het materiaal is en of het om een hechtgebonden of niet hechtgebonden toepassing gaat. Deze rapportage is niet geschikt voor het aanvragen van een sloopmelding.

Vervolgstappen na Asbestconsult

Als er in het bemonsterde materiaal asbest aanwezig is en u wilt dit laten verwijderen moet er volgens de Nederlandse wet en regelgeving een asbestinventarisatie uitgevoerd worden. De uitkomsten van de asbestinventarisatie worden opgenomen in een asbestinventarisatierapport. Hiermee kunt u bij een gecertificeerd asbestverwijderingsbedijf een vrijblijvende offerte opvragen om het asbest te laten saneren. Het asbestverwijderingsbedrijf zal veelal de sloopmelding bij de gemeente indienen en zal nadat ze het asbest hebben verwijderd een vrijgavemeting laten uitvoeren. Hierna is de woning weer veilig te betreden.

Neem geen risico en laat uw huis keuren!