Doe het zelf,
met het Asbest Analyse Pakket! (AAP)

Als makelaar loopt u wel eens aan tegen asbestverdacht materiaal in een woning. Een onderzoek door een professionele partij als Perfectkeur brengt kosten met zich mee, terwijl nog niet vast staat dat het echt asbest is. Om onnodige kosten te besparen bieden wij nu een heel handig ‘doe-het-zelf’ asbest analyse pakket aan.

Een heel eenvoudige manier om snel vast te stellen of een bepaald materiaal asbest bevat. De uitkomst is een gecertificeerd laboratorium rapport. Als vast staat dat het inderdaad asbest is, kunt u daarna een type-A onderzoek uit laten voeren.

De inhoud van een pakketje bevat alles wat u nodig heeft. Monsterzakjes, speciale monster-enveloppen, handschoenen, markeerstift om de monsters te markeren en een duidelijke handleiding. Na de monstername stuurt u alles op in de antwoordenvelop en wij zorgen voor een snelle en veilige afhandeling.

We hopen u hiermee extra service en gemak aan te bieden met dezelfde excellente kwaliteit die u van ons gewend bent.

Toelichting Asbest analyse pakket

U wilt weten of een materiaal asbest bevat. Het is in veel gevallen bij de constatering van asbestverdacht materiaal niet direct nodig om een uitgebreid onderzoek zoals een asbestinventarisatie uit te laten voeren. Dit onderzoek is vaak te uitgebreid en te kostbaar als het gaat om een eenvoudige constatering of een materiaal asbesthoudend is ja of nee.

Onderzoek op locatie

U heeft zelf een asbestverdacht materiaal vastgesteld en wilt hierover zekerheid. U vraagt via de website het asbest analyse pakket op en volgt de instructies hoe u zelf veilig een materiaalmonster kunt nemen. Hierna verzend u deze in de bijgeleverde envelop.

Laboratorium

De asbestverdachte materiaalmonsters worden in een onafhankelijk geaccrediteerd laboratorium geanalyseerd.

Rapportage bij een Asbest analyse pakket

Na ontvangst van uw materiaalmonster(s) van het Asbest analyse pakket op het laboratorium, krijgt u binnen 24 uur de analyseresultaten toegezonden per email. In deze analyseresultaten wordt aangegeven of het materiaal asbest bevat, om welke soort asbest het gaat, wat het percentage asbest in het materiaal is en of het om een hechtgebonden of niet hechtgebonden toepassing gaat.

Vervolgstappen na het Asbest analyse pakket

Als er in het bemonsterde materiaal asbest aanwezig is en u wilt dit laten verwijderen moet er volgens de Nederlandse wet en regelgeving een asbestinventarisatie uitgevoerd worden. De uitkomsten van de asbestinventarisatie worden opgenomen in een asbestinventarisatierapport. Hiermee kunt u bij een gecertificeerd asbestverwijderingsbedijf (link naar Ascert) een vrijblijvende offerte opvragen om het asbest te laten saneren. Het asbestverwijderingsbedrijf zal veelal de sloopmelding bij de gemeente indienen en zal nadat ze het asbest hebben verwijderd een vrijgavemeting laten uitvoeren. Hierna is de woning weer veilig te betreden.