Wat is een uitgebreide deformatie inspectie?

  1. Home
  2. Wat is een uitgebreide deformatie inspectie?

Wat is een uitgebreide deformatie inspectie?

Een deformatie inspectie is niets meer of minder dan het opnieuw vastleggen van de staat en toestand van een object. Daarbij wordt gekeken naar de verschillen (deformatie) die zijn opgetreden ten opzichte van de eerder uitgevoerde opname en/of metingen. Een deformatie inspectie wordt meestal pas uitgevoerd als er schade is ontstaan of als de werkzaamheden gereed zijn gekomen. In een rapportage worden de verschillen vastgelegd en daarmee de schade geïnventariseerd.

Bij Perfectkeur maken wij onderscheid tussen een deformatie inspectie basis en de deformatie inspectie uitgebreid. Bij een uitgebreide deformatie inspectie worden namelijk ook de verschillen tussen de aangebrachte kenmerken van de waterpasmetingen of NAP metingen vergeleken met de eerdere opname. Veranderingen worden tot de millimeter nauwkeurig vastgesteld.

Een uitgebreide deformatie inspectie is dus alleen mogelijk indien u een uitgebreide vooropname heeft laten maken voor aanvang van de werkzaamheden aan of in de nabijheid van uw pand.

Nivre en de Richtlijnen Bouwkundige Opname

De opname’s van Perfectkeur worden uitgevoerd conform de Richtlijnen Bouwkundige Opname van het NIVRE. Het Nederlands Instituut Van Register Experts, NIVRE, initieert en bewaakt dat door middel van het Register. Dit gebeurt door hoge eisen te stellen aan enerzijds de opleidingen en anderzijds door het instellen van de Permanente Educatie. Mede daardoor waarborgt het NIVRE dat de ingeschreven (kandidaat-)Register-Experts en (kandidaat-)Register-Risicodeskundigen te allen tijde voldoen aan de hoge eisen die de hedendaagse markt van hen vraagt met betrekking tot vakmanschap, kennis, (communicatieve) vaardigheden en professionaliteit.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.