Bouwkundige Keuring verouderd

Wat is een bouwkundige keuring?

Een bouwkundige keuring is aan te bevelen bij aan- of verkoop van een woning, het uiteindelijke bouwkundige rapport geeft u een duidelijk beeld van de staat van de woning en is tevens geschikt voor gebruik bij de financiering van uw woning bijvoorbeeld met Nationale Hypotheek Garantie. De bouwkundige keuring wordt uitgevoerd door ervaren bouwkundige. Het bouwkundig rapport is helder en in begrijpelijke taal geschreven, voorzien van foto’s, wordt full color uitgeprint en zowel digitaal als per post naar u verzonden.

Meer dan 10 redenen om voor Perfectkeur te kiezen?

De keuring betreft een beoordeling van de volgende elementen:

Fundering, kruipruimte (beperkt) en vloeren.
Riolering, ventilatie, leidingwerk in kruipruimte.
Bouwkundige staat van vloeren, muren, metselwerk, voegwerk en lateien.
Vochtmetingen m.b.t. houtrot en doorslaand- en optrekkend vocht.
Staat en toestand van dak, pannen, dakbeschot, goten, zink en schoorstenen.
Technische staat en te verwachten levensduur van dakbedekking en dakconstructie.
Staat van puien, kozijnen, ramen, deuren enz.
Visuele beoordeling van de technische staat van de CV installatie.
Visuele beoordeling van de technische staat van de elektrische installatie.
Visuele beoordeling van de onderhoudsstaat van keuken.
Visuele beoordeling van de onderhoudsstaat van alle overige sanitaire groepen.
Een oordeel over de staat van evt. schuren, garages en opstallen.
Vaststellen aanwezigheid loden waterleiding, risico koolmonoxide e.d.
Een kostenraming met direct noodzakelijke kosten, termijnkosten en verbeterkosten.

Tijdens de bouwkundige keuring krijgt u direct al een indruk van de conditie van bovengenoemde zaken. Het bouwkundige keuringsrapport ontvangt u binnen maximaal 48 uur na de keuring per post en/of mail en geeft u inzicht in de staat van uw woning en een kostenraming voor de direct noodzakelijke kosten en de te verwachten kosten binnen 1 tot 5 jaar.

De totale bouwkundige keuring is visueel en niet-destructief.
Asbest zal worden gemeld indien het eenvoudig visueel waarneembaar is, de inspectie is echter geen asbestinventarisatie, aanwezigheid van
asbest kunnen wij middels deze inspectie nimmer uitsluiten.
Gebreken die na het verwijderen van wandafwerkingen, aftimmeringen e.d zichtbaar worden vallen buiten de scope van deze visuele inspectie.

Voorbeeldrapportage van een aankoopkeuring.

Voorbeeld foto’s van problemen bij een keuring.

[youtube id=”pqFVyWiTPUQ” width=”1280″ height=”720″ autoplay=”no” api_params=”” class=””]