Bouwkundige elementen

Onderstaand een overzicht van alle bouwkundige elementen die worden beoordeeld tijdens het opstellen van een Meerjaren Onderhoudsplan.

Onze onderhoudsplanning bevat een gedetailleerde opsomming en onderzoek van alle onderdelen van uw VvE (vereniging van eigenaren), woning, bedrijf, kerkgebouw, schoolgebouw of welk ander pand dan ook, die onderhoud vereisen. Op basis van een uitgebreid onderzoek ter plaatste wordt er vastgesteld wat de status is en welke onderdelen op welk moment onderhoud nodig hebben of vervangen dienen te worden. Tevens wordt op basis van de situatie vastgesteld in welke frequentie elk onderdeel onderhoud behoeft. Al deze gegevens worden gekoppeld aan een cyclus en een tarief per eenheid, strekkende of vierkante meter, op basis daarvan ontstaat er tevens een berekening van de te verwachten kosten over de komende jaren (tot maximaal 48 jaar).

 

Meer informatie over onderhoudsplanning vindt u hier.