Bodemonderzoek gezocht? Wij leveren snel en voordelig!

Informatie over bodemonderzoek

Een bodemonderzoek is feitelijk een proces. Er zijn verschillende fasen en mogelijkheden in het proces van een gecertificeerd bodemonderzoek. Het proces begint met een vooronderzoek en verkennend onderzoek. Als de bodem verontreinigd is, is een nader onderzoek nodig om meer inzicht te krijgen in de omvang van de verontreiniging, om de eventuele saneringsnoodzaak te bepalen.

De kosten van een bodemonderzoek lopen sterk uiteen en zijn vooral afhankelijk van de perceelgrootte en of het een verdachte locatie betreft. Een locatie is bijvoorbeeld verdacht als er sprake is (geweest) van brandstoftanks, slootdempingen, puinophogingen, op maaiveld afwaterende asbestdaken, etc. Wij geven u altijd een prijsopgave op maat, met een prijsafspraak, voordat wij overgaan tot het eigenlijke onderzoek.

Quick scan bodemonderzoek

Op veel ‘onverdachte’ locaties blijft bodemonderzoek achterwege omdat de onderzoekskosten als ‘te hoog’ worden beschouwd. Indien de noodzaak of de tijd ontbreekt om een ‘compleet’ verkennend bodemonderzoek te verrichten, kan een zogenaamde ‘Quick Scan’ worden uitgevoerd. Om aan de genoemde bezwaren tegemoet te komen is de zogenaamde ‘Quick Scan’ ontwikkeld. Hierbij worden tegen lagere kosten toch de belangrijkste onderdelen uit een bodemonderzoek verricht. In korte tijd en tegen beperkte kosten kan alsnog een indruk worden verkregen van de lokale bodemkwaliteit. Dit is met name interessant bij eigendomstransacties.

De resultaten van de Quick Scan worden in heldere bewoordingen, in een kort en duidelijk rapport beschreven. De Quick scan is een bodemonderzoek, maar niet in de officiële zin. De Quick Scan kan niet worden gebruikt voor de aanvraag van een bouwvergunning. In dat geval dient een verkennend bodemonderzoek te worden uitgevoerd.

Ten aanzien van de aangeboden onderzoeken gelden de volgende uitgangspunten:

 • Het veldwerk voor de uitvoering van een Quick Scan wordt in overleg uitgevoerd, maar kan veelal binnen 5 werkdagen plaatsvinden;
 • Een Quick Scan wordt binnen 6 werkdagen na uitvoering veldwerk per e-mail gerapporteerd;
 • Een Quick Scan kan in overleg eerder worden gerapporteerd, tegen een spoedtoeslag;
 • Een verkennend bodemonderzoek wordt circa 15 werkdagen na uitvoering veldwerk gerapporteerd; dat deze rapportage zo lang op zich laat wachten heeft te maken met de verplichte wachttijd voordat de grondwaterbemonstering mag plaatsvinden en met het laboratoriumonderzoek;
 • Snellere uitvoering is mogelijk in overleg.
 • Legeskosten die door de overheid in rekening worden gebracht worden (op basis van nacalculatie) doorberekend
 • Eventueel benodigd archiefonderzoek wordt doorberekend
 • Beton- of asfaltboringen worden verrekend
 • Moeilijk doordringbare bodemlagen (puin, grind, e.d.) worden verrekend
 • Vraag een vrijblijvende offerte aan voor het uitvoeren van een bodemonderzoek!
 • Lees hier nog meer informatie over bodemonderzoeken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.