Asbest scan

/Asbest scan
Keuring aanvragen
Contact

Door onderstaand vragen te beantwoorden krijgt u, binnen 1 minuut, een snelle indicatie van de risicoklasse waarin uw woning zich bevindt.
Tevens vindt u de specifieke aandachtspunten voor bepaalde objecten.
We hopen u hiermee van dienst te zijn.

Stap 1

Het bouwjaar van de woning

Stap 2

Hebben er 'ingrijpende' verbouwingen plaatsgevonden in een van onderstaande perioden?

Stap 2

Hebben er 'ingrijpende' verbouwingen plaatsgevonden in een van onderstaande perioden?

Uitkomst indicatie scan


Gezien vanuit het oorspronkelijke bouwjaar <1930 is het risico op asbest in uw woning oorspronkelijk nihil.
Gezien vanuit het oorspronkelijke bouwjaar (1930-1950) is het risico op asbest in uw woning relatief klein.
Gezien vanuit het bouwjaar (1950-1975) is het risico op asbest in uw woning zeer hoog.

Voor de zekerheid:
De meest voorkomende plaatsen waar asbest kan zitten in uw woning zijn:
- Dakplaten / Dakbeschot
- Golfplaten op aanbouw of schuur.
- Vloerzeil
- Schoorsteenkanalen
Gezien vanuit het bouwjaar (1975-1995) is het risico op asbest in uw woning hoog.

Voor de zekerheid:
De meest voorkomende plaatsen waar asbest kan zitten in uw woning zijn:
- Dakplaten / Dakbeschot
- Golfplaten op aanbouw of schuur.
- Vloerzeil
- Schoorsteenkanalen
Gezien vanuit het bouwjaar na 1995 is het risico op asbest in uw woning vrijwel uitgesloten.
Door de verbouwing in de periode 1980-1995 is er een redelijk grote kans dat er tijdens deze verbouwing asbest is gebruikt.

Voor de zekerheid:
De meest voorkomende plaatsen waar asbest kan zitten in uw woning zijn:
- Dakplaten / Dakbeschot
- Golfplaten op aanbouw of schuur.
- Vloerzeil
- Schoorsteenkanalen
Door de verbouwing in de periode 1980-1995 is er een kleine kans dat er tijdens deze verbouwing asbest is gebruikt.

Voor de zekerheid:
De meest voorkomende plaatsen waar asbest kan zitten in uw woning zijn:
- Dakplaten / Dakbeschot
- Golfplaten op aanbouw of schuur.
- Vloerzeil
- Schoorsteenkanalen
Het is echter aannemelijk dat er in de periode 1950-1995 tijdens een verbouwing asbest is gebruikt.

Voor de zekerheid:
De meest voorkomende plaatsen waar asbest kan zitten in uw woning zijn:
- Dakplaten / Dakbeschot
- Golfplaten op aanbouw of schuur.
- Vloerzeil
- Schoorsteenkanalen
Daar er geen verbouwingen hebben plaatsgevonden is de kans nihil dat er in uw woning asbest is gebruikt.

Meer informatie aanvragen?


Heeft u vragen of wil u meer informatie, vul dan onderstaand formulier in en dan nemen wij contact met u op.Wij respecteren uw gegevens, lees meer in onze Privacy Policy.