Deformatie inspectie | PerfectKeur B.V.
Uw specialist in bouwtechnische keuringen!
Perfectkeur, de specialist in bouwtechnische keuringen.Wat is een deformatie inspectie?

Een deformatie inspectie is niets meer of minder dan het opnieuw vastleggen van de staat en toestand van een object. Daarbij wordt gekeken naar de verschillen (deformatie) die zijn opgetreden ten opzichte van de eerder uitgevoerde opname en/of metingen. Een deformatie inspectie wordt meestal pas uitgevoerd als er schade is ontstaan of als de werkzaamheden gereed zijn gekomen. In een rapportage worden de verschillen vastgelegd en daarmee de schade geïnventariseerd.

Indien van toepassing (bij een uitgebreide deformatie inspectie) worden ook de verschillen tussen de aangebrachte kenmerken van de waterpasmetingen of NAP metingen vergeleken met de eerdere opname en vastgelegd, veranderingen worden tot de millimeter nauwkeurig vastgesteld.

Klik hier voor meer info over de basis vooropname.

Klik hier voor meer info over de uitgebreide vooropname.

Klik hier voor meer info over hoogtemetingen ten opzichte van NAP.

Klik hier voor meer info over de depot akte en het bouwexploot.


Nivre en de Richtlijnen Bouwkundige Opname

De opname's van Perfectkeur worden uitgevoerd conform de Richtlijnen Bouwkundige Opname van het NIVRE. Het Nederlands Instituut Van Register Experts, NIVRE, initieert en bewaakt dat door middel van het Register. Dit gebeurt door hoge eisen te stellen aan enerzijds de opleidingen en anderzijds door het instellen van de Permanente Educatie. Mede daardoor waarborgt het NIVRE dat de ingeschreven (kandidaat-)Register-Experts en (kandidaat-)Register-Risicodeskundigen te allen tijde voldoen aan de hoge eisen die de hedendaagse markt van hen vraagt met betrekking tot vakmanschap, kennis, (communicatieve) vaardigheden en professionaliteit.

Klik hier voor prijzen.Deel deze informatie via: