Informatie over Bodemonderzoek | PerfectKeur B.V.
Uw specialist in bouwtechnische keuringen!
Perfectkeur, de specialist in bouwtechnische keuringen.
Informatie over Bodemonderzoek.

Een bodemonderzoek is feitelijk een proces. Dit proces begint met het een inventarisatie op grof niveau en als de grond vervuild is, meten we nauwkeuriger. U kunt hier lezen hoe een bodemonderzoek verloopt. Er zijn verschillende fasen en mogelijkheden in een gecertificeerd bodemonderzoek.

De kosten van een bodemonderzoek lopen sterk uiteen en zijn vooral afhankelijk van de perceelgrootte. Wij geven u altijd een offerte op maat af, met een vaste prijsafspraak, voordat wij overgaan tot het eigenlijke onderzoek.

Vraag een vrijblijvende offerte aan voor het uitvoeren van een bodemonderzoek!

Quick scan bodemonderzoek.

Op veel ‘onverdachte’ locaties blijft bodemonderzoek achterwege omdat de onderzoekskosten als ‘te hoog’ worden beschouwd. Indien de noodzaak, of de tijd, ontbreekt om een ‘compleet’ bodemonderzoek te verrichten, kan een zogenaamde ‘Quick Scan’ worden uitgevoerd.

Om aan dat bezwaar tegemoet te komen heeft Perfectkeur de zogenaamde ‘Quick Scan’ ontwikkeld. Hierbij worden tegen minimale kosten toch de belangrijkste onderdelen uit een bodemonderzoek verricht. In korte tijd en tegen beperkte kosten kan alsnog een indruk worden verkregen van de lokale bodemkwaliteit. De resultaten van de Quick Scan worden in heldere bewoordingen, in een kort en duidelijk rapport beschreven. De quick Scan kan niet worden gebruikt voor de aanvraag van een bouwvergunning. In dat geval dient een verkennend bodemonderzoek te worden uitgevoerd.

Ten aanzien van de aangeboden onderzoeken gelden de volgende uitgangspunten:

Een Quick Scan wordt binnen 10 werkdagen na opdrachtverlening gerapporteerd.
Een Quick Scan kan binnen 5 werkdagen na opdrachtverlening worden gerapporteerd, tegen een spoedtoeslag van 25 %.
Een verkennend onderzoek wordt binnen 17 werkdagen na opdrachtverlening gerapporteerd.
Snellere uitvoering is mogelijk in overleg.
Beton- of asfaltboringen worden verrekend.
Puinboringen met de ramguts worden verrekend.

Vraag een vrijblijvende offerte aan voor het uitvoeren van een bodemonderzoek!